Licytacja nieruchomości

Termin licytacji:
24 listopad 2016 godzina 08:30
Miejscie licytacji:
w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie z siedzibą Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sala E-304 [mapa]
Przedmiotem licytacji są nieruchomości:
  • położona przy ulicy Kocmyrzowskiej , 31-750 M. Kraków,
    dla której SĄD REJONOWY KRAKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi
    księgę wieczystą o numerze KR1P/00503300/4
  • położona przy ulicy Kocmyrzowskiej , 31-750 M. Kraków,
    dla której SĄD REJONOWY KRAKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi
    księgę wieczystą o numerze KR1P/00195381/2
Dodatkowe informacje:
www.licytacje.komornik.pl/.../327761
www.licytacje.komornik.pl/.../328607